Українська та зарубіжна поезія

Вірші на українській мові

Co się nie chciał spowiedać, iz się zona spowiedała

Jeden, co miał złą zonę, spowiedać się przyszedł.
Mnich do niego z postawą z zakrystyjej wyszedł.
Rzekł mu, iz: “- Wasza pani teraz tez tu była,
A na świętej spowiedzi wszytko wyliczyła.”
Ten rzekł: “- Juz się mnie, księze, spowiedać nie trzeba.
Wszytko ta wywołała pewnie, jako trzeba,
Na mię i na są siady, i by co wiedziała –
I na Boga, to mi wierz, zeć by powiedziała.


Co się nie chciał spowiedać, iz się zona spowiedała - MIKOłAJ REJ