Українська та зарубіжна поезія

Вірші на українській мові



Dusze ludzkie

Dusze ludzkie – samotnice wieczne,
Samotnice – jak planety błędne:
Kazda błąka się przez drogi mleczne,
Kazda toczy koło swe bezwzględne.

Samotnice – jak planety błędne,
Wzajem patrzą na się przez błękity:
Kazda toczy koło swe bezwzględne,
Lecz nie zejdzie nigdy z swej orbity.

Wzajem patrzą na się przez błękity,
Wzajem tęsknią ku sobie z oddali,
Lecz nie zejdą nigdy z swej orbity,
Lecz nie pojdą wraz po jednej fali.

Wzajem tęsknią ku sobie z oddali,
Błąkając się, jak przez drogi mleczne,
Lecz nie pojdą wraz do jednej fali
Dusze ludzkie – samotnice wieczne.


Dusze ludzkie - ANTONI LANGE

Dusze ludzkie - ANTONI LANGE