Українська та зарубіжна поезія

Вірші на українській мові


Protokoł

Zdając sobie sprawę
z własnej winy, ponad wszelką wątpliwość (oklaski)
udowodnionej przez przedmowcow, chciałbym
oświadczyć na usprawiedliwienie, mimo (okrzyk: brawo!)
iz takie wykroczenie przeciw wszelkim normom
nie moze być (oklaski) usprawiedliwione,
ze urodziłem się istotnie, ale
nie z własnej woli i bez złych zamiarow;
ten postępek mi ciązył przez (śmiech, brawa) długie
lata; jak słusznie podkreślono
w dyskusji, nie potrafiłem wyciągnąć
z (oklaski) tego odpowiednich wnioskow
i starałem się zatrzeć ślady swego czynu,
ale po (ironiczne sykanie) gruntownym
i szczerym przemyśleniu swej dotychczasowej
postawy, pragnę stanowczo
odciąć się od niej i poprosić o
(śmiech) danie mi jeszcze
jednej szansy (oklaski
przechodzące w owację).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,00 out of 5)

Protokoł - STANISłAW BARAnCZAK
 »