Українська та зарубіжна поезія

Вірші на українській мові[Jest cała ziemia samotności…]

jest cała ziemia samotnościi
tylko jedna grudka twojego uśmiechu
jest całe morze samotności
twoja tkliwość ponad nim jak zagubiony ptak
jest całe niebo samotności
i tylko jeden w nim anioł
o skrzydłach tak niewazkich jak twe słowa


[Jest cała ziemia samotności…] - HALINA POśWIATOWSKA
 »