Українська та зарубіжна поезія

Вірші на українській мові


Westchnienie do Pana Jezusa

Przez cierniową koronę Twoję, Zbawicielu Panie odpuść grzechy myśli moich.
Przez zawarte oczy Twoje na krzyzu odpuść grzechy widzenia mego.
Przez upoliczkowaną twarz Twoję i usta Twoje śmiertelnemi bolami zamknione, JEZU moj, daruj winy języka mego, a niech odtąd o Tobie najczęściej rozmawiam i na chwałę Twoje.
Przez przybite ręce Twoje odpuść winy rąk moich, a wstrzymaj je od złego dotknienia.
Przez otwarty bok Twoj włocznią odpuść winy ządz moich, a uczyn mnie sługą podług serca Twego.
Przez przybite nogi Twoje do krzyza odpuść grzechy nog moich, a prostuj je na drogę zbawienną, abym oglądał Cię na wieki i seraficzną miłością kochał wiecznie.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,00 out of 5)

Westchnienie do Pana Jezusa - JoZEF BAKA