Українська та зарубіжна поезія

Вірші на українській мові

ВІРШІ (Частина 3)

Ω(т) zдε почина ю(т)сA ω бога тства(х) и ω нищεта хъ, и о нε(н)дза(х) и ω ско(р)бεхъ и о пεчалεхъ, […]

ВІРШІ (Частина 1)

1. А чловεкъ чловε ка ра(д) бы в(ъ) εди нъ ча съ з(ъ)губы т: (1) и гды (б) мощно то […]

О СОБОРНОМ ТРУЖДАНІІ

Не дармо повідають, где, мовять, людей купа, там не буде боліти праве нікгди у пупа. І у гурту, теж мовять, […]

О ДРУЗІХ ЗИЧЛИВИХ

З давніх часов приповість тая то пробуваєт: не мій собі сто коп, як сто другов, – повідаєт. Бо сто коп, […]

ВІРШІ (Частина 5)

154. Ω мл(д)нцахъ доро слы(х) сплющы(х) вку пЂ на εдины(х) ложа(х) с(ъ) мт ε(р)ми свои ми Мно го и таки […]

ВІРШІ (Частина 4)

Ω(т) здε почина ю(т)сA вЂр(ъ)ши ω жεна хъ ро зны(х), вся кого чи ну и(х). То ε сть ω до […]

ВІРШІ (Частина 2)

46. Ω утЂка ючихъ z долго въ Нεдо брЂ и то(и) собЂ зго ла поступа εтъ: ко(т)ры(и) надо(л)жившисA лю дя(м), […]

О СНІЦАРЯХ І О СЛЮСАРЯХ

Немаш труднійших в світі ремесл над сніцарства, а другеє вп’ять трудні также і слюсарства. Сніцарі бо церковний деісус одрізають, а […]

Страница 1 из 212