Українська та зарубіжна поезія

Вірші на українській мовіModlitwa za Ojczyznę

“W imię Ojca, – w imię Syna,
I świętego Ducha”,
Polska modli się dziecina,
A Pan Bog ją słucha.
W oczach dziecka dwie łzy duze,
Wiara w kazdem słowie:
Ojcze! – błaga – cos jest w gorze,
Daj Ojczyznie zdrowie!
Pobłogosław dłonmi Swemi,
Mą ojczystą strzechę;
A mnie dozwol dla mej ziemi,
Urość na pociechę!”
Tak schylone nad posłaniem,
Dziecię z Bogiem gwarzy;
A Bog słucha z pobłazaniem,
Na ojcowskiej twarzy.
Słucha… zwaza kazde słowo…
Zadumał się… myśli:
I nad dziecka jasną głową,
Znak zbawienia kreśli.


Modlitwa za Ojczyznę - WłADYSłAW BEłZA