Українська та зарубіжна поезія

Вірші на українській мові


Starozytność grodzienska

Gdzie pochodzisto gorka wznosi się przyjemna,
Nad brzegami bystrego zielonymi Niemna,
Stoi Dom cięzki ziemi, bez ozdob i zbytkow,
W liczbie jednak sławniejszych mieszczony przybytkow.
W nim mięszkiwał, w nim umarł ow Bohater Dakow,
Ktory wezwany berło piastować Polakow,
Łącząc roztropną radę i czynność do mocy,
Dawał prawa klęczącej przed sobą Połnocy.
Pewnie ten dom był niegdyś chędogi sprzętami,
Ale czas niewzględnymi wyzarł one kłami.
Zydel się tylko został z krotszej nogą miary,
Czerw go stoczył, spojenia zmieniły się w szpary.
Drogie nam być powinne wszystkie z niego trzaski:
Batory na nim siadał, a potem Bielaski.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 1,67 out of 5)

Starozytność grodzienska - STANISłAW TREMBECKI