Українська та зарубіжна поезія

Вірші на українській мовіPieśn do kobietPłci szacowna, pici kochana,
Jakze dar posiadasz drogi!
Warn nad męstwem władza dana
Przez hamulce i ostrogi.
Jeśli czci godne przymioty,
Jeśli szczepić chcecie cnoty,
W uściech waszych niech brzmi chwała
Armatnego Jenerała.

Dziedziczna w tym domu sława
Piersi jego silno bodzie,
Przemyślać on nie przestawa
O twych pozytkach, Narodzie.
Jedni gotowi dla zyskow,
Inni dla szpecących błyskow
Skarb twoj szarpać, przędąc kraje:
On ci swoje własność daje.

Znana jego zdrowa rada:
Lecz gdy się juz wpodłe pali,
Senatorską togę składa,
A bierze ubior ze stali.
Miłośnik stanu obroncow,
Dla najszlachetniejszych koncow.
By się ku rycerstwu zblizył,
Z wielkiego się stopnia znizył.

On cnotliwych wart być wzorem:
Bez krwi lania bunty koi,
Uzdrawia dotkniętych morem,
Na straz nasze swoj lud zbroi.
Mnogość imion z czasem zniknie,
Tego potomność wykrzyknie,
Chętny i zawistny wyzna:
Wiele mu winna ojczyzna!Pieśn do kobiet - STANISłAW TREMBECKI