Українська та зарубіжна поезія

Вірші на українській мовіRownianka kwiatow

Jezeli w barwach masz myśli osnowę,
I od barw mowa tajemnicza płonie;
Jezeli zazdrość zołte nosi skronie,
W zielony stroi liść nadzieja skronie.

Przyjm, luba bukiet przeze mnie uwity!
On w barwy lśni się, jak poranne świty
I me uczucia wszystkie opowie szczerze,

Bo miłość moja, pamięć i cierpienie,
Nadzieję jasną i sławy promienie,
Duszę mą całą składam ci w ofierze.


Rownianka kwiatow - STANISłAW KORAB-BRZOZOWSKI

Rownianka kwiatow - STANISłAW KORAB-BRZOZOWSKI