Українська та зарубіжна поезія

Вірші на українській мові


Określona epoka

Żyjemy w określonej epoce (odchrząknięcie) i z tego
trzeba sobie, nieprawda, zdać z całą jasnością.
Sprawę. Żyjemy w (bulgot
z karafki) określonej, nieprawda,
epoce, w epoce
ciągłych wysiłkow na rzecz, w
epoce narastających i zaostrzających się i
tak dalej (siorbnięcie), nieprawda, konfliktow.
Żyjemy w określonej e (brzęk odstawianej
szklanki) poce i ja bym tu podkreślił,
nieprawda, ze na tej podstawie zostaną
określone perspektywy, wykreślane będą
zdania, ktore nie podkreślają dostatecznie, oraz
przekreślone zostana, nieprawda, rachuby
(odkaszlnięcie) tych, ktorzy. Kto ma pytania? Nie widzę.
Skoro nie widzę, widzę, ze będę wyrazicielem,
wyrazając na zakonczenie przeświadczenie, ze

Żyjemy w określonej epoce, taka
jest prawda, nieprawda,
i innej prawdy nie ma.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 3,33 out of 5)

Określona epoka - STANISłAW BARAnCZAK