Українська та зарубіжна поезія

Вірші на українській мові


ПАВЛО АПОСТОЛ. Поема

Україно-Україно,
Що ти за то дала,
Що старого Апостола
Гетьманом обрала?2

Україно-Україно,
Що ти заплатила,
Що до себе та Петрика3
Ти так прихилила?

Україно-Україно,
Що то з москалями,
Що посланці повертають
До тебе з дарами?4

І за ними Лизогуб наш,
Чарниш, Жураковський?
І чим же так прихилився
До них цар московський?

Не питайте, добрі люди,
Каже Україна:
Колись була в Московщині
Тяжкая година.

Колись була в Московщині
Тяжкая година:
Петро судив царевича,5
Судив свогосина.

І просився син Петровий,
А Петриків тато,
І було там сенаторів
Багато-багато;

Але жоден не подумав
За нього обстати,
Не смів жоден проти кари
Голосу подати.

Їдна тілько Україна
За нього обстала,
Їдна тілько Україна
Голос свій подала.

І був гетьман в Петрополі,
Як Петрик вінчався,6
І до гетьмана старого
Петрик обізвався:

“Спасибі вам, добрі люди,
Що ви серце мали,
Що ви в кровлі мого батька
Рук не покаляли.

За то тепер і гетьмана
Я вам позволяю,
За то тепер і права вам
Давні повертаю!

І чого лиш буде треба,
Просіть, добрі люди,
Усе для вас я учиню,
Усе для вас буде!”

І подякував Апостол,
Назад повертає
Та й до царя, до Петрика,
Послів посилає.

Посилає до Петрика,
Просить милость мати:
Позволити поспільную
Старшину обрати.

Не перечить добрий Петрик,
Зараз позволяє.
Не чекає і Апостол,
Зараз обирає.

І Лизогуб став обозним
І зараз до діла;
У судці пішов Кандиба7
І сотник Забіла8,

В писарі пішов Турновський,9
Панич чи попович,
В осаули пан Лисенко10
І пан Мануйлович;

У поспільнії хорунжі –
Горленко-бунчужний,11
А в поспільнії бунчужні
Борозна12 недужний.

І підняв на ноги гетьман
Слабу Україну
І ще чогось до Петрика
Іде в Московщину.

Аж там Петрик помирає,13
Ганна наступає,14
Вона ж уже Україну
Не так пригортає.

Вона тілько Апостола
В очі пригортає,15
А за очі тридцять тисяч
Людей вимагає.16

І піднялось тридцять тисяч
З полковником Танським,17
Пішли, бідні, з України
В степи бусурманські.

І піднялось тридцять тисяч,
Та усі чубаті,
Пішли в степи бусурманські
Вали висипати.

І піднялось тридцять тисяч
Ще до сходу сонця,
Висипають вал від Дону
До самого Донця.

На другий рік тридцять тисяч
Свіжих посилає,
А торішніх тридцять тисяч
Назад повертає.

На третій рік із Польщею
Бійка розпочалась,18
Щоб від естів і від курів
Польща відцуралась;19

Бо любовник Ганнин Бірон20
Став її просити,
Щоби його у тих Курах
Князем ізробити.

І почалась тая бійка,
Військо знемагає…
Тоді гетьман запорожцям
Стиха промовляє:

“Покидайте, – каже,- хлопці,
Турецькі границі21 ,
Та давнього собі місця;
Просіть у цариці…”

І просяться у цариці,
Цариця приймає
І булаву, бунчук, пернач,
Хоруг посилає.

І каже їм, запорожцям,
На вражую кару,
Заселити два Кодаки22
І річку Самару.23

А тим часом в Білій Церкві
Каже присягнути
Та у Польшу з отаманом
На час завернути.

І пігнались запорожці
З Білецьким Іваном,24
Здибалися з Лизогубом
Та із Галаганом;

Здибалися, полетіли, ,
Назад поглядають –
Аж там уже Апостола
Козаки ховають.25

Аж там уже Апостола
Козаки ховають,
Аж там уже і укази
З Москви посилають, .

Лизогуба півгетьманом
Тілько обирають…26
Лизогуба півгетьманом
Тілько обирають,

А другого півгетьмана
З Москви посилають.

10 июня

1 Апостол Павло – під цим іменем відомі два визначних діячі країнської козацької старшини кінця XVII – початку ХVIII ст., миргородські полковники, батько та син гетьмана Д. Апостола, якому, власне, й присвячено поему С. Руданського і якого в поемі помилково названо Павлом.

2 Що старого Апостола Гетьманом обрала… – Д. Апостола обрано гетьманом Лівобережної України в 73-річному віці, у вересня 1727 р. Влада його була обмежена.
3 Петрик – Петро II Олексійович (1715 – 1730) – російський імператор (1727 – 1730), онук Петра І, син страченого ним царевича Олексія.

4 … Що посланці повертають До тебе з дарами… – У грудні 1727 р. делегація української козацької старшини у складі ніжинського полкового судді Михайла Забіли, гадяцького полкового судді Мартина Стишевського, прилуцького сотника Григорія Стороженка та переяславського осавула
Луки Васильєва їздила до Петербурга з подякою за скасування Малоросійської колегії і відновлення гетьманства. Петро II прихильно прийняв делегацію, обдарував її членів подарунками і разом з ними відпустив з Петербурга І. Черниша, В. Жураковського та Я. Лизогуба, яким було заборонено жити на Україні.

5 Петро судив царевича… – Суд над царевичем Олексієм відбувся 1718 р. На суді були присутні гетьман I. Скоропадський і козацька старшина (генеральний бунчужний Я. Лизогуб, полковники П. Полуботок (чернігівський), А. Маркович (лубенський), М. Милорадович (гадяцький)).

6 Ібув гетьман в Петрополі,||Як Петрик вінчався… –
Гетьман Д. Апостол був присутнім на коронуванні Петра II у 1728 р. разом з козацькою старшиною, полковниками, бунчужними товаришами і таємним радником Ф. Наумовим.

7 Кандиба Андрій – генеральний суддя.

8 3абіла Михайло – ніжинський полковий, згодом генеральний суддя.

9 Турновський – генеральний писар.

10 Лисенко Федір – генеральний осавул.

11 Горленко Яким – генеральний хорунжий.

12 Борозна Іван – генеральний бунчужний.

13 Аж там Петрик помирає… – Петро II помер ЗО січня.

14 Ганна наступає… – Після смерті Петра II російською імператрицею 9 травня 1730 р. стала небога Петра 1,
донька царя Івана Олексійовича Анна Іванівна (1693 – 1740), курляндська княгиня.

15 Вона тілько Апостола || В очі пригортає… – Імператриця Анна Іванівна нагородила Д. Апостола орденом святого Олександра Невського, зробила його сина
Петра лубенським полковником.

16 …А за очі тридцять тисяч||Людей вимага є. – 1731 р. з ініціативи головнокомандуючого російською армією графа Мініха почалося спорудження оборонних валів і фортець від
Дніпра до Дінця для забезпечення південних кордонів Російської імперії від татарських наскоків. До цих робіт залучалися українські козаки і селяни.

17 Танський Антін – київський полковник.

18 На третій рік із Польщею ІІБійка розпочалась… – Після смерті короля Августа II Сильного (1670 – 1733), союзника
Петра і у Північній війні (1700 – 1721), в Польщі почалась боротьба за владу між його сином Августом III і ставлеником Швеції Станіславом Лещинським. На прохання
Августа III російський уряд надав Польщі військову допомогу. В складі російського війська брало участь 20 000 українських козаків під проводом Я. Лизогуба та прилуцького полковника Г. І. Галагана (? – 1748).

19 …Щоб від естів і від курів//Польща відцуралась… – Йдеться про Курляндське герцогство, створене 1562
p. з столицею в місті Мітаві (нині – Єлгава), яке перебувало у феодальній залежності від польського короля. З початку XVIII ст. почало підпадати під вплив
Росії і 1795 p. було остаточно приєднане до Російської імперії.

20 Бірон Е. (1690 – 1772) – фаворит Анни Іванівни, згодом старший підкоморій і правитель державних справ; 1737 p. обраний герцогом Курляндії.

21 …Покидайте, – каже, – хлопці, || Турецькі границі… – Після зруйнування 25 травня 1709 p. Старої Чортомлицької)
Січі царськими військами частина запорожців перейшла на підвладну Кримському ханству територію і в пониззях Дніпра заснувала в Олешках (нині Цюрупинськ, Херсонської області) Олешківську Січ. Тут для життя запорожців склалися тяжкі умовч, і 1714 р. козаки звернулися до царського уряду з проханням дозволити їм
повернутися на батьківщину. Але царський уряд відмовив козакам. Незважаючи на відмову, козаки самовільно групами і поодинці поверталися на Україну. Прагнучи
зміцнити південні кордони Росії в зв’язку з небезпекою татаро-турецьких нападів, царський уряд з ініціативи Д. Апостола 1734 р. дозволив їм повернутися до Росії,
на Запоріжжя, де в березні 1734 р. за три-п’ять кілометрів від Старої, Чортомлицької, Січі (біля теперішнього села Покровського, Нікопольського району, Дніпропетровської області) вони заснували Нову Січ (1734 – 1775).

22 Два Кодаки – тобто Старий Кодак (нині Старі Кодаки, село Дніпропетровського району, Дніпропетровської області) і Новий Кодак (Кодак, Кодаки), фортеця на правому березі Дніпра проти Кодацького порогу, в кінці XVIII ст. перейменована в село Старі Кайдаки. Тепер входить в межі міста Дніпропетровська.

23 Самара – ліва притока Дніпра поблизу Дніпропетровська.

24 Білецький (Білицький) Іван – кошовий отаман Олешківської Січі.

25 …А ж там уже Апостола || Козаки ховають. – Д. Апостол помер 28 січня 1734 р. від апоплексії.
Похований у Великих Сорочинцях, Миргородського району. Полтавської області у Покровській церкві, збудованій за його наказом 1732 р.

26 …Лизогуба півгетьманом Тілько обирають…- Після
смерті Д. Апостола указом імператриці Анни Іванівни на Україні було встановлено тимчасовий уряд (Правління гетьманського уряду), який складався з призначених
царським урядом російських чиновників та української козацької старшини (росіяни – князі Олексій Шаховськой та Андрій Баратинський, полковник Василь Гур’єв і
запасний полковник Іван Синявій; українці – генеральний обозний Я. Лизогуб, генеральний суддя М. Забіла, підскарбій А. Маркович і запасний осавул Ф. Лисенко).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

ПАВЛО АПОСТОЛ. Поема - РУДАНСЬКИЙ СТЕПАН