Українська та зарубіжна поезія

Вірші на українській мові

Zmartwychwstanie (Modlitwa Poety)

Zmartwychwstanie… Zmartwychwstanie!…

Dopomoz mi, Boze Panie,
Uszczęśliwić Ludzkość całą,
Patrz! Ciśnie się wszak nawałą
Do stop Twoich… Ja tak proszę –
Pozwolzez mi tu rozgorzeć,
Cuda czynić, Piękno tworzyć,
Całą duszę w Wszechświat włozyć
I do Ciebie modły wznosić…
Słyszę juz niebianskie chory,
I aniołow świętych granie –
Pieśni lecące za chmury…
Zmartwychwstanie!… Zmartwychwstanie!…
Dopomoz mi, Boze Panie,

Być dla maluczkich – Ochroną,
Dla nieszczęśliwych – Pociechą,
Dla zbłądzonych – cichą Strzechą,
Zaś dla Narodu – Koroną
Ozdobioną w ideały,
W perły czyste i kryształy,
Co blaski w noce ciskają,
Przyświecając jak ognisko…
Pozwolzez mi, Panie Boze,
Zmienić w Raj ziemskie siedlisko –
Niech me pieśni czas przetrwają,
Niech trwa wiecznie to, co stworzę…


Zmartwychwstanie (Modlitwa Poety) - JERZY LIEBERT