Українська та зарубіжна поезія

Вірші на українській мові



[Czasem…]



czasem
stęskniona okrutnie
pojawiam się ludziom
w mojej dawnej twarzy
idę na moich dawnych stopach
i dotykam ich uśmiechu
dawnymi rękoma

ale zdradza mnie
przejrzystość skory
przypominającej strukturę papieru
i nieruchomość zrenic
i po przejściu moim
brak najblizszego śladu na śniegu

i nagle porazeni wiedzą
rozsuwają się wylęknieni
ofiarując mi wielką białą przestrzen
bez horyzontu



[Czasem…] - HALINA POśWIATOWSKA