Українська та зарубіжна поезія

Вірші на українській мовіPrzeszłość

1
Nie Bog stworzył p r z e s z ł o ś ć, i śmierć, i cierpienia,
Lecz ow, co prawa rwie;
Więc – nieznośne mu dnie;
Więc, czując złe, chciał odepchnąć s p o m n i e n i a!
2
Acz nie byłze jak dziecko, co wozem leci,
Powiadając: “O! dąb
Ucieka!… w lasu głąb…”
– Gdy dąb stoi, woz z sobą unosi dzieci.
3
Przeszłość – jest to dziś, tylko cokolwiek dalej:
Za kołami to wieś,
Nie jakieś tam coś, gdzieś,
Gdzie nigdy ludzie nie bywali!…


Przeszłość - CYPRIAN KAMIL NORWID

Przeszłość - CYPRIAN KAMIL NORWID