Fraszka z Martialisza - MIKOłAJ SęP SZARZYnSKI

Piszą: krol Agatokles gdy swoim cześć sprawiał,
Miedzy złote naczynie zawsze glinę stawiał,
Tak mieszając ubostwo z bogactwy hardymi;
A przyczynę powiadał tę przed gośćmi swymi:
“Ja, ktorego Bog sławą i panstwem ozdobił,
Pomnie, ize moj ojciec z gliny garnce robił”.
O, szczęśliwy, kto stanu dostawszy wielkiego,
Pomni, czym był, i baczy moc szczęścia zmiennego.

Fraszka z Martialisza