Chmura - MARIA PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA

W turkusowej sadzawce
wśrod chmur,
jestem piękną, foremną
wodnicą
– lecz tak zmienną,
jak samo niebo:
tworczym wiatrem
rzezbiona nicość…
Potwornieję,
pierś mi cięzka rośnie,
cudne formy
drą mi się i mącą
i rozwiewam się –
tęsknie, załośnie,
w siwą chmurę,
o formie marzącą…

Chmura