Bzy zerwane w nocy - MARIA PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA

Obudziłaś nas! Ach, ilez gwałtu,
Ilez rosy nawalnej!
W niemozności wydania krzyku!
A było właśnie tak cicho,
Powiew nas huśtał astralny,
I wdychaliśmy tajemnicę gwiazd
Ośrodkami naszych krzyzykow…

Bzy zerwane w nocy