“Раптом світ в зіницях затремтів…” - ГЕРАСИМ'ЮК ВАСИЛЬ

Раптом світ в зіницях затремтів
так, немовби я заледь не скоїв
смерть комусь.
Я руки опустив.
Я відходжу від злоби страшної.

Я притишив кров, притишив крок
і шепочу, смерть загнавши в груди:

так не буде, як сказав Пророк.
Так, як нам написано, не буде!

“Раптом світ в зіницях затремтів…”
 »